Železnice přes Lipovec

V polovině 19. století se začínají na území Rakousko-Uherské monarchie budovat první lokální železniční spoje. V šedesátých a sedmdesátých letech nastává doba bouřlivé výstavby lokálních tratí. Snahy o vybudování železnic v oblasti Drahanské vrchoviny a Moravského krasu spadají do konce 19. století. K jejich výstavbě však nedošlo, a to ani po úsilí o jejich prosazení po 1. světové válce. Ve 20. letech 20. století se stále více prosazuje automobilová, potažmo autobusová přeprava, a tak je od snahy na výstavbu lokálních železničních tratí upuštěno.

 

 

  • Rakovecký pacifik - Vyškovské noviny 1998
  • Trať Vyškov - Blansko a okolní dráhy
  • Trať Líšeň - Jedovnice - tratě Moravského krasu
  • Dráhy Moravského krasu - mapa