Turistika


Úvodní stránka

Správa obce

Historie obce

Památky v obci

Turistika

Spolky, kultura, akce, Vápeníček

Římskokatolická farnost

Osada Marianín

Řemesla, práce a živnosti

Fotografie

Historické fotografie

Neznámá zaniklá středověká osada

Kontakt, odkazy, ostatní informace

Pro turistiku v okolí Lipovce je předurčena nejen jeho poloha na okraji Moravského krasu, ale i přechod mezi krasovým územím a drsnou Drahanskou vrchovinou, která má jedno z nejčistších ovzduší v České republice. Přímo v obci lze shlédnout pseudogotický kostel Narození Panny Marie, který byl dle projektu H. Kocha, a s pozdějšími úpravami L. Főrstera, vystavěn v letech 1828 - 1843. Chrám byl zbudován bez věže, což jej řadí mezi několik málo podobných staveb v České republice. Před kostelem se nachází socha sv. Jana Nepomuckého z 19. století. Na dolním konci obce je vytěžený lom s jezírkem, zvaný Černá skála, který je přírodní památkou. Nad vesnicí se kopci Kojál vypíná stejnojmenný stožár televizního a rozhlasového vysílání, vysoký 340 metrů.
V katastru obce leží bývalý kamenolom s vápenkou Velká Dohoda, která aspiruje na technickou památku. V kamenolomu je vchod do jeskyně, která má stejné jméno, jako vápenka. V roce 2013 zde byl otevřen přírodní areál s množstvím atrakcí. Poblíž se nachází Michalova jeskyně, nazvaná po loupežníku Michalovi Meluzínovi, který zde měl skutečně skrýš. Před 2. světovou válkou sloužila jako sklad bojových plynů čs. armády, v době okupace jako podzemní továrna na výrobu německých tajných zbraní, a donedávna tu zrál plísňový sýr Niva. V okolních lesích se též nacházejí méně známá krasová propadání U Domínky, V jedlích (jeskyně Dagmar, která v 17. století sloužila jako padělatelská dílna mincí) a Plánivy (foto), ale nejznámějším krasovým útvarem v této oblasti, který má možnost každý bez problémů shlédnout, je propadání potoka Bílá voda v Rasovně (foto), kolem něhož vede silnice (pontonový most). V těsné blízkosti leží zřícenina hradu Holštejn s jeskyní Hladomornou. V sousední obci Ostrov u Macochy se nachází jeskyně Balcarka a větrný mlýn , v rybníku je možnost koupání a rybolovu. Rozepisovat se dále o Moravském krasu, o jeho jeskyních, propastech, závrtech, skalních útvarech apod. nemá cenu, slouží k tomu specializované servery. Pro neinformované návštěvníky této oblasti je nutno podotknout, že Moravský kras nejsou jen Punkevní jeskyně a propast Macocha, ale i mnoho dalších turistických zajímavostí v chráněné oblasti i okolí, takže kdo zde přijede na jedno- či dvoudenní výlet, shlédne jen nepatrný zlomek z toho, co tento kraj nabízí.
Jižně od Lipovce se nachází obec Senetářov s moderním kostelem z roku 1971 a s muzeem tradičního bydlení a perleťářství. V sousední obci Kotvrdovice je sportovní letiště Tri sudy, které v případě nutnosti může poskytnout svoji plochu pro letectvo valašského krále Bolka Polívky. Dále lze navštívit obec Ruprechtov s větrným mlýnem , v jehož blízkosti se nacházejí zříceniny hradů Kuchlov a Stagnov se zaniklým městečkem. Jsou zde též terénní pozůstatky zaniklé středověké vesnice Hamlíkov. Dle některých badatelů se jedná o tajemnou ves, ležící mezi Brnem a Olomoucí, kam světoznámý krysař z Hameln dovedl mladé lidi, kteří se tam roku 1284 usadili. V této oblasti se dále nacházejí železobetonové bunkry z 2. světové války, které jsou pozůstatkem tzv. Vyškovské střelnice. Atraktivní oblastí je i údolí a přilehlé okolí Rakovce, které se rozléhá mezi Jedovnicemi a Račicemi. Najdeme tady pozůstatky několika zaniklých středověkých osad , z nichž lze doporučit návštěvu odkrytých zbytků vsi Bystřec, keltského sídliště Černov a hlavně krásnou přírodu. Milovníkům jízdy na koních a westernu lze doporučit návštěvu Ranče Kopaniny v Kulířově. V obci Studnice stojí za procházku a shlédnutí pěší stezka "Za pověstmi Drahanské vrchoviny".
Oblast kolem Lipovce je protkána dosti hustou sítí turistických stezek a cyklotras. Přes obec vede od roku 2002 zelená turistická stezka. Po ní je možno se vypravit buď do Senetářova a dále pokračovat směrem k Rakovci, či na druhou stranu kolem Černé skály, propadání v Plánivách, vápenky Velká dohoda a Michalovy jeskyně na červenou stezku, která spojuje Holštejn a Ostrov u Macochy. V Lipovci je též křižovatka cyklotras, odkud je možno se dostat v podstatě do všech okolních obcí. Větší část těchto komunikací vede po upravených lesních a polních cestách a je možno po nich navštívit velkou většinu turistických zajímavostí Drahanské vrchoviny a Moravského krasu. V zimním období je okolí Lipovce vzhledem ke své nadmořské výšce ideálním místem pro lyžaře na běžkách.
V obci se můžete ubytovat v soukromé chatě. Další ubytovací kapacity najdete v okolí, ať už se jedná o kempy, hotely, nebo penziony ve Sloupě, v Baldovci, v Jedovnicích, na Macoše, či v Podomí. V Lipovci mohou turisté využít poměrně dobrou síť obchodů a hostinských zařízení. Jsou zde dvě pohostinství, restaurace s podáváním teplých jídel, tři obchody se smíšeným zbožím, jeden s potravinami a jeden s průmyslovým a drogistickým zbožím. Další obchod se smíšeným zbožím je v osadě Marianín.
Věřím, že se všem návštěvníkům naší obce a našeho kraje bude u nás líbit.