Správa obce


Úvodní stránka

Správa obce

Historie obce

Památky

Turistika

Spolky, kultura, akce, Vápeníček

Římskokatolická farnost

Osada Marianín

Řemesla, práce a živnosti

Fotografie

Historické fotografie

Neznámá zaniklá středověká osada

Kontakt, odkazy, ostatní informace

Obecní úřad Lipovec, PSČ 679 15 Lipovec, telefon 516445123, 516445350, oficiální internetové stránky obce, internetové stránky obce na serveru veřejné správy, mail obeclipovec@tiscali.cz .

Součástí obecního úřadu je i matrika. Sídlem ostatních úřadů, které mají působnost pro Lipovec, je bývalé okresní město Blansko.

Lipovec je členem Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras.

Obec Lipovec má 1050 obyvatel, jejichž průměrný věk činí 35 let. Rozloha katastru je 1154 ha. V obci je obecní úřad, pošta, základní škola, mateřská škola, farní úřad, zdravotnické středisko, čerpací stanice PHM, kulturní dům, sportovní hřiště a tělocvična. Obec je vybavena vodovodem a plynofikována.

Kontakty:
Zdravotnické středisko 516 445 136
Základní škola 516 445 184 e-mail: zslip@sendme.cz
Mateřská škola 516 445 190
Farní úřad 516 445 194
Pošta 516 445 195


První pečeť Lipovce z roku 1700

D.L. znamená "Dědina Lipovec"

Oficiální fotografie Lipovce (autor Lenka Kopřivová)

Spřátelená obec Lipovec - mikroregion Železné hory

Nadace Partnerství - grantová podpora výsadby stromů a zeleně