Spolky, kultura v obci


Úvodní stránka

Správa obce

Historie obce

Památky v obci

Turistika

Spolky, kultura, akce, Vápeníček

Římskokatolická farnost

Osada Marianín

Řemesla, práce a živnosti

Fotografie

Historické fotografie

Neznámá zaniklá středověká osada

Kontakt, odkazy, ostatní informace

V Lipovci působí několik zájmových organizací a spolků. Jedním z nich Spolek Vápeníček.

Cílem Spolku Vápeníček je podpora všech, kteří mají zájem vykonávat pro svoji obec kulturní, sportovní a společenské akce a koordinovat jejich průběh a vzájemnou spolupráci.

Spolek Vápeníček aktivně spolupracuje se všemi organizacemi v obci a případně se na nich podílí nebo je finančně podporuje.


Hasiči Lipovec

Skaut Lipovec

Sokol Lipovec

ŠK Garde Lipovec - stránky šachového oddílu

Hudební skupiny pro mládež i věčně mladé tanečníky:
ARCUS, POHODA, PROROCK, SYNTRY, TAMDEM

Odkazy na servery, které se zabývají lidovými tradicemi a zvyky:

* České tradice z dob dávných i našich
* Folklor - aktuality, zvyky a pranostiky, festivaly, kuchařka atd.
* Lidové zvyky, tradice a řemesla
* Křesťanské svátky a období
* Svátky, tradice, zvyky, obyčeje
* Lidové tradice a řemesla