Marianín

 Osada Marianín


Úvodní stránka

Správa obce

Historie obce

Památky v obci

Turistika 

Spolky, kultura, akce, Vápeníček

Římskokatolická farnost

Osada Marianín

Řemesla, práce a živnosti

Fotografie

Historické fotografie

Neznámá zaniklá středověká osada

Kontakt, odkazy, ostatní informace


     Osada Marianín leží 2 km východně od obce Lipovec, jejíž je součástí. Ve starší literatuře se uvádí, že byla založena roku 1813, jiné prameny hovoří o roku 1793, ovšem ani jeden z těchto letopočtů nemá historické opodstatnění. Osada byla ve skutečnosti založena roku 1811 na vymýceném lese, který patřil rájecké vrchnosti. 1. dubna 1811 byly uzavřeny první čtyři nájemní smlouvy a v tomtéž roce byly postaveny první čtyři domy. Osada se původně jmenovala Mariendorf, pravděpodobně po příslušnici rodu Salmů, který vlastnil rájecké panství, nebo podle mariánského zasvěcení chrámu v Lipovci. Již v 19. století se objevuje její počeštěný název Mariánov či Marianov. Do roku 1826 měla osada 15 popisných čísel, z čehož 14 jich stálo na severní straně současné vozovky vedoucí přes Marianín, dům číslo popisné 15, kde byla hospoda, stál na jižní straně vozovky poblíž silnice vedoucí z Rozstání na Kulířov. Do roku 1837 bylo na západní straně osady postaveno dalších 10 domů, kolem poloviny 19. století další dva, čímž byla ves prakticky dostavěna.

     V roce 1850 či zakrátko poté zřídila vrchnost v domě č.p. 23 hájenku.
V tomtéž období byla zřízena v proluce mezi domy zvonička. 5. února 1880 zachvátil osadu strašlivý požár, při kterém vyhořelo 20 domů.
V roce 1920 byl v Mariánově založen hasičský sbor jako odbočka lipoveckého sboru, roku 1928 byla slavnostně otevřena hasičská zbrojnice. Patrně v roce 1928, či snad již předtím, byla osada Mariánov přejmenována na Marianín. V období německé okupace v roce 1944 byla osada násilně vystěhována a domy byly poškozeny a vyrabovány. Nejvíce byl zdemolován dům č.p. 8, který byl zasažen střelou. Později zde byl vybudován Hasičský dům s obchodem, parcela za domem byla využita na zřízení hřiště, dnes se zde konají kulturní, sportovní a společenské akce.
V osadě byl zaveden v roce 1998 vodovod a o dva roky později i plyn. 

Použité prameny:
Josef Plch, Od Mariendorfu přes Mariánov k Marianínu
Hynek Plch, Martin Hrubý, Paměti osady Marianín